Paulina Koeman

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor Koeman Praktijk voor Psychotherapie

Welkom bij Koeman Praktijk voor Psychotherapie. Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.


1. Wie zijn wij?

Paulina Koeman
Praktijk voor Psychotherapie
Adres: Oudaan 16, 2000 Antwerpen
E-mail: 


2. Welke gegevens verzamelen wij?

Bij het verlenen van onze psychotherapeutische diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Medische en psychologische informatie
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres en gebruiksgegevens van onze website

3. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Direct van u, wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, formulieren invult, of contact met ons opneemt.
 • Via automatische systemen wanneer u onze website bezoekt (bijv. via cookies).

4. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van psychotherapeutische diensten.
 • Het opstellen van behandelplannen en dossiers.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. dossiervorming en declaraties).
 • Het bieden van klantenservice en ondersteuning.
 • Het verbeteren van onze diensten en website.
 • Administratieve doeleinden en facturering.

5. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, en wijziging. Dit omvat onder andere versleutelde opslag van gegevens en toegangscontrole.


6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Medische dossiers worden volgens de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar bewaard.


7. Delen wij uw gegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bijv. met andere zorgverleners of uw verzekeraar).
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken.
 • Met uw expliciete toestemming.

8. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
 • Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere zorgverlener.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via E-mail: .


9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie zal altijd op onze website beschikbaar zijn. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


10. Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via:


Paulina Koeman
E-mail:


Datum van laatste wijziging: 19 mei 2024