Paulina Koeman

Praktijk voor psychotherapie

Antwerpen

zelfwaarde

Mijn werk als psychotherapeut is erop gericht om je (terug) dicht bij je hulpbronnen te brengen. Door het geloof in eigen capaciteiten en mogelijkheden ontstaat een verhoogd zelfwaardegevoel. Dit kan de motor zijn om vooruitgang te kunnen boeken en te groeien.

Ondersteuning

Ik beoog een uiterst respectvolle benadering van psychotherapie.  Het therapeutisch kader dat ik hanteer laat telkens de ruimte om cliënten in hun denken,
voelen en handelen te ondersteunen zonder te oordelen.

 

en meer

Eigen handen

De methodieken, technieken en opdrachten die ik gebruik hebben als doel jou het roer in eigen handen te geven. Ze beogen een context te creëren waarin je zelf een beter leven kan uitbouwen.

EMDR

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) is een mooi voorbeeld van een specifieke interventietechniek waarbij je de kans krijgt nieuwe hulpbronnen te ontwikkelen door gebruik te maken van natuurlijk aanwezige stofjes in je brein. Via bilaterale stimulatie stimuleert de therapeut de beide hersenhelften met als doel mentaal gevoelige netwerken te kalmeren en weg te zetten.

De meest gekende techniek die vaak gebruikt wordt door therapeuten, is het van links naar rechts bewegen van de vingers voor de ogen om zo het werkgeheugen te belasten.  Ongewenste gevoelens doven uit (desensitization)  en gewenste gevoelens worden versterkt (reprocessing).  Het is een techniek die vaak wordt ingezet in de traumazorg maar die ook op andere terreinen van de psychotherapie haar diensten heeft bewezen. 

Gesprekstherapie voor volwassenen

Wil je beter met je eigen grenzen leren omgaan, wil je vaardigheden ontwikkelen, wil je nieuwe uitdagingen aangaan of dingen verwerken? Samen bekijken we het grotere therapiedoel waarna we het sessie per sessie opdelen in microdoelen.  

Stressreductie

Volwassenen en jongeren kunnen zich bij mij aanmelden voor een individueel aanbod van het stressreductieprogramma gebaseerd op het programma van Jon Kabat-Zinn.  In 6 sessies van telkens 1,5 uur leer je chronische stress beter te hanteren.   Je krijgt praktische en nuttige tips en leert hoe je ‘gezonde pauzes’ kunt nemen.  Stress wordt jouw maatje die je kan inzetten op gewenste momenten.

Hartcoherentie

Hartcoherentie is een klinische toepassing waarbij het ademhalingsritme aangesproken wordt. Het is een bruikbaar instrument om laagdrempelig en non-invasief de gezondheid te bevorderen. Het helpt je bewust te worden van je eigen emoties en je fysieke reactie hierop.  3 sessies van 1,5 uur zetten je op weg met deze techniek.

Problematieken waarin ik mij specialiseer​