Paulina Koeman

Algemene voorwaarden

Informatie

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Koeman.be besteedt alle mogelijke zorg en aandacht aan de inhoud van deze website en beoogt enkel kwaliteitsvolle doorverwijzing en de mogelijkheid voor de cliënt om een zo passend mogelijke ondersteuning te vinden. Desondanks garandeert Koeman.be op geen enkele wijze de correctheid of volledigheid van de informatie op deze website. Alle gegevens mogen enkel gezien worden als louter informatief en vervangen op geen enkele wijze professioneel advies, diagnose of oordeel.

De informatie die via deze website wordt geraadpleegd is deels afkomstig van derden. Koeman.be controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid en is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk.

Koeman.be garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of bekwaamheid van de therapeuten of andere aanbieders op deze site en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door therapeuten of andere aanbieders die via deze site te vinden zijn. Ook is Koeman.be op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die enig verband zou kunnen hebben met deze website.

Informatie, meningen en stellingen vanuit artikelen, cursussen of links op deze website houden geen verband met de visie of opinies van Koeman.be. Koppelingen naar andere websites en aanvullende diensten worden enkel aangeboden met de verantwoordelijkheid van de therapeut die dit aanbiedt. Koeman.be verbindt zich op geen enkele manier met de inhoud van informatie toegevoegd door derden.

Deze website en de inhoud daarvan (waaronder de opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur) is beschermd door het auteursrecht en databank-recht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koeman.be.

Contactgegevens

Neem contact op voor een afspraak of een andere vraag.

Praktijk voor psychotherapie 
voor kinderen en jongeren 

 

3House
Oudaan 16
2000 Antwerpen